RUS
Matemaatika - Gümnaasium
Gümnaasiumi kitsa matemaatika õpik, IV. Tõenäosus ja statistika

Gümnaasiumi kitsa matemaatika õpik, IV. Tõenäosus ja statistika

Hilja Afanasjeva, Jüri Afanasjev, Arno Aalto, Jukka Kangasaho, Outi Kylliäinen, Arja Metiäinen, Jukka Mäkinen, Jorma Tahvanainen

Gümnaasiumi kitsa matemaatika õpik, IV. Tõenäosus ja statistika

Hilja Afanasjeva, Jüri Afanasjev, Arno Aalto, Jukka Kangasaho, Outi Kylliäinen, Arja Metiäinen, Jukka Mäkinen, Jorma Tahvanainen

КОД ТОВАРА: 01-009-40-0104
ГОД: 2012
СТРАНИЦ: 72 lk
ФОРМАТ: A4, pehme köide
ISBN: 9789985217559
Цена: 21,90 €

Kitsa matemaatika haru 4. kursuse õpik.

Õpikut on retsenseerinud Hele Kiisel, Kairi Kasemets ja Agu Ojasoo.

Sisukord

KORDAMINE. Mood, mediaan, keskmine hälve

Statistika

Tõenäosus

1. TÕENÄOSUS

1.1.   Klassikaline tõenäosus

1.2.   Statistiline tõenäosus

1.3. Geomeetriline tõenäosus

1.5. Sündmuste korrutis. Sõltumatute sündmuste korrutise tõenäosus

1.5.1. Sõltumatud sündmused

1.5.2. Sündmuste korrutis. Sõltumatute sündmuste korrutise tõenäosus

1.6. Sündmuste summa. Sündmuste summa tõenäosus

1.6.1. Teineteist välistavad sündmused. Sündmuste summa

1.6.2. Teineteist välistavate sündmuste summa tõenäosus

1.7. Korrutamislause. Faktoriaal. Permutatsioonid

*1.7.1. Korrutamislause

1.7.2. Faktoriaal. Permutatsioonid, nende arv

1.8. Kombinatsioonid. Binoomkordaja

1.8.1. Kombinatsioonid

1.8.2. Binoomkordaja. Kombinatsioonide arv

2. STATISTIKA

2.1. Üldkogum ja valim. Statistiline andmestik

2.2. Statistilise rea korrastamine, esitamine ja illustreerimine joonistega

2.3. Statistilise rea arvnäitajad

2.3.1. Paiknemist iseloomustavad põhinäitajad: aritmeetiline keskmine, mood ja mediaan

2.3.2. Hajuvust iseloomustavad põhinäitajad: dispersioon ja standardhälve ning variatsioonikordaja

*2.4. Kahe tunnuse vaheline seos. Korrelatsiooniväli. Korrelatsioonikordaja

2.5. Juhuslik suurus, selle jaotus. Keskväärtus. Normaaljaotus

2.6. Üldkogumi arvnäitajate hindamisest valimi karakteristikute abil

Kordamisulesanded

Vastused

Lähtetest

Ülesanded

Lisa

Suuruse Tα, n – 1 moningaid väärtusi

Aineloend

Digiõpikuga saad tutvuda Opiqus.

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.