RUS
Ajalugu - III kooliaste
Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg, I osa

Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg, I osa

Pärtel Piirimäe

Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg, I osa

Pärtel Piirimäe

КОД ТОВАРА: 01-010-08-0201
ГОД: 2014
СТРАНИЦ: 136 lk
ФОРМАТ: A4, pehme köide
ISBN: 9789985221174
Цена: 19,90 €

Õpiku I osa on retsenseerinud Helena Sepp ja Tiia Luuk.
Kordamisleheküljed on koostanud Lauri Frei.

Uus õpik lähtub 2011. a. kinnitatud ja 2012. a 8. klassis rakenduvast õppekavast. Suurimaks muudatuseks võrreldes varasematega on poliitiliste sündmuste ajaloo osa vähenemine ning suurema tähelepanu pööramine sotsiaal-, majandus- ja kultuuriajaloole ning inimeste mõttemaailmale. Seetõttu pole Euroopa ajalugu vaadeldud mitte üksikute riikide, vaid teemavaldkondade kaupa. Õpikus on peatükid, mis käsitlevad valitsussüsteemide muutumist, rahvusvaheliste suhete põhijooni ja uusaegse diplomaatia kujunemist, seisusliku ühiskonna iseloomu, pärisorjuse küsimust, perekonda ja naiste olukorda, majanduse arengut, kolooniate probleemi, religiooni, rahvakultuuri, teaduse ja meditsiini arengut jms Euroopas tervikuna ja erinevates maades. Iga valdkonna puhul on toodud näiteid ja paralleele ka Eesti ajaloost. Lisaks põhifaktide esitamisele on lahti seletatud olulisemate sündmuste põhjused ning viidatud protsesside omavahelistele seostele. Tähelepanu on pööratud sellistele Euroopa ajaloo kesksetele mõistetele nagu monarhia, vabariik, absolutism, valgustus, revolutsioon, restauratsioon, liberalism, demokraatia, rahvuslus, sotsialism. Peale teemavaldkondade käsitletakse eraldi peatükkides maailmaajaloo võtmesündmusi, näiteks Inglise kodusõda, Ameerika iseseisvussõda, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdu, Euroopa 19. sajandi revolutsioone ning Esimest maailmasõda. 

Õppekomplekti kuuluvad õpik ja töövihik, kumbki kahes osas.

1. osa: Maailm 1600–1815 sisukord

1. Uusaeg – suurte muutuste aeg. Sissejuhatus

I. „Vana kord” Euroopas

2. Euroopa uusaja hakul

3. Seisuslik ühiskond ja aadel

4. Talupojad ja põllumajandus

5. Linnad ja linlased

6. Religioon ja kirik

7. Teadusrevolutsioon

8. Kunst varauusajal

9. Kaubandus ja tööstus

10. Sõjandus

11. Varauusaegne riik

Lisa: Versailles ja Louis XIV õukond

12. Inglise revolutsioonid

13. Sõda ja rahu Euroopas

Lisa: Kolmekümneaastane sõda

14. Euroopa naabrid

15. Valgustussajand

16. Valgustatud absolutism

 

II. Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus

17. Suurriikide võitlused Läänemere ääres

18. Riigivõim ja aadel

19. Talurahva elu

20. Elu linnas ja majanduse areng

21. Religioon, kirik, haridus

 

III. Suured revolutsioonid – vabadus, võrdsus, vendlus!

22. „Vana korra” kriitika

23. Ameerika Ühendriikide tekkimine

24. Revolutsiooni algus Prantsusmaal, „Inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon”

25. Prantsusmaa revolutsiooni keerises

26. Prantsusmaa Napoleoni ajal

27. Napoleoni sõjad

Digiõpikuga saad tutvuda Opiqus.

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9.00 - 17.00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.