RUS
Tehnoloogiaõpetus - II kooliaste

Tehnoloogia õpik 6. klassile

Vincent Bittighoffer, Jérôme Prouzat, Hervé Riou

Tehnoloogia õpik 6. klassile

Vincent Bittighoffer, Jérôme Prouzat, Hervé Riou

КОД ТОВАРА: 01-020-06-0101
ГОД: 2013
СТРАНИЦ: 112 lk
ФОРМАТ: A4
ISBN: 9789985220337
Цена: 15,81 €

Tehnoloogia 6. klassile keskendub eelkõige detailidele, millest ümbritsev tehnoloogiline maailm koosneb, ning õpetab, kuidas need detailid komplektina toimivad.

Õpiku viis peatükki on jaotatud alapeatükkideks, igaüks koosneb paljudest huvitavatest illustratsioonidest ning paeluvast teooriast. Alapeatüki lõpus on 7-10 teemakohast küsimust kinnitamaks asjast arusaamist. Peatükkide lõpus on kokkuvõtvad ülesanded ning põhitõdede kordamine.

Õpikut on retsenseerinud Liina Lind ja Jaana Käba.

Õpiku juurde kuuluva töövihiku alapeatükkides on ära märgitud, millisele õpiku leheküljele ülesanded vastavad. Töövihik koosneb väga sisukatest ja põhjalikest ülesannetest, millele järgneb jällegi lühike kokkuvõttev osa.

Õpiku sisukord

I  Milleks midagi kasutatakse?

1.            Loodusobjektid ja tehnilised objektid  

2.            Igal tootel on oma otstarve       

3.            Toote tarvilikkus ja välimus       

II  Kuidas miski töötab?

1.            Sõidukite tööpõhimõtted          

2.            Tehnilised ülesanded ja lahendused     

3.            Detailide liikumine         

4.            Liikumise ülekanne       

5.            Pidurdamine hõõrdumise teel 

6.            Sõidukite energialiigid  

7.            Sõidukite energiaahel  

8.            Heitmed ja jäätmed      

9.            Tehnika areng  

III  Millest midagi valmistatakse?

1.            Materjalirühmad            

2.            Materjali omadused     

3.            Materjali sobivus           

4.            Taaskasutamine             

IV  Kuidas midagi valmistatakse?

1.            Tehnilised joonised       

2.            Detaili töötlemine          

3.            Detaili vormimine          

4.            Detaili mõõtmed            

5.            Toote elektrisüsteem  

6.            Toote kokkupanek        

7.            Tehniline kaart ja kasutusjuhend           

8.            Kasutusjuhendi koostamine     

V  Mida saab teha arvutiga?

1.            Arvuti tutvustus             

2.            Sisend- ja väljundseadmed       

3.            Andmete hoiustamine

4.            Dokumendi loomine     

5.            Dokumentide korrastamine      

6.            Info otsimine internetist            

7.            E-post  

Lisad

•             Leiutiste kronoloogia    

•             Kujundid            

•             Mõõtühikud     

•             Piktogrammid  

•             Sidemed tahkete esemete vahel           

•             Materjalid         

•             Ühendusviisid  

 

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn
üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
В Таллиннском представительстве розничная продажа не производится.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Для учителей и студентов представительство открыто по понедельникам с 14.00 до 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Частных лиц просим совершать покупки в интернет-магазине Avita.