RUS
Музыка - гимназия

Muusikaõpetuse õpik gümnaasiumile, I

Anu Sepp, Toomas Siitan

Muusikaõpetuse õpik gümnaasiumile, I

Anu Sepp, Toomas Siitan

КОД ТОВАРА: 01-013-10-0101
ГОД: 2009, 2015, 2016
СТРАНИЦ: 224 lk
ФОРМАТ: 21x25
ISBN: 9789985213797
Цена: 25,78 €

„Muusikaõpik gümnaasiumile” I on esimene raamat kavandatud kolmeosalisest sarjast, mis annab
ülevaate muusikaloo erinevatest perioodidest Euroopas ja Eestis.

Õpiku alusmaterjaliks on Toomas Siitani „Õhtumaade muusikalugu” I. Võrreldes nimetatud raamatuga annab aga käesolev õpik sama perioodi (keskaeg, renessanss, barokk, klassitsism) muusikalugu edasi palju napimas mahus. Välja on toodud eri ajastute muusika tähtsamad stiilijooned, žanrid ja vormid, muutused võrreldes eelnenuga ning üldkultuuriline ja ajalooline kontekst, mis aitab neid nähtusi mõista. Peatähelepanu on pööratud heliloojate loomingule ja muusikanäidetele, mis on mõeldud nii kuulamiseks kui ka laulmiseks. Oluline osa on õpikus ka noodinäidetel ja ajastukeskesksel laulurepertuaaril (vt ka laululisa õpiku lõpus), milles on erineva raskusastmega lugusid. Arusaadavatel põhjustel on enamik neis võõrkeelsete tekstidega, seetõttu oleme lisanud eestikeelsed tõlked, mis aitavad mõista loo sisu. Eakohast eestikeelset laulurepertuaari pakub aga õpiku juurde kuuluva tööraamatu laululisa.

Õpiku sõnaline osa on liigendatud põhitekstiks, mis on mõeldud omandamiseks, ning kursiivkirjas lisatekstideks – lisalugemine, muusikanäidete kommentaarid, heliloojate eluloolised andmed. Lisamaterjal pole mingil juhul mõeldud päheõppimiseks: kuulamiskommentaarid oleks soovitatav läbi lugeda enne muusikanäidete kuulamist, kuna neis on osutatud asjaoludele, mida võiks kuulamisel jälgida, või selgitatud teose saamislugu; lisalugemistekstid nii peatüki keskel kui ka lõpus laiendavad käsitletava ajastu üldpilti; heliloojate elulood on esitatud tutvumiseks ning
need aitavad mõista looja isiksuse ja tema loomingulise käekirja kujunemise tagamaid.

Loodame, et meie raamat tekitab huvi muusika vastu, tõstatab küsimusi ja pakub ka vastuseid. Oleme püüdnud tutvustada seda erakordselt rikast ajajärku muusikaajaloos nii, et kujuneks pilt muusikakultuuri sisemistest seostest: iga uus nähtus, mis on varem toimunu tagajärg, saab omakorda allikaks uutele sündidele.

Õppekomplekti kuuluvad tööraamatulaadne töövihik (GTR) ja CD-d.

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn
üldtelefon: 55 533 965, 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
В Таллиннском представительстве розничная продажа не производится.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Для учителей и студентов представительство открыто по понедельникам с 14.00 до 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Частных лиц просим совершать покупки в интернет-магазине Avita.