RUS
Ajalugu - Gümnaasium
Ajaloo õpik gümnaasiumile. Üldajalugu

Ajaloo õpik gümnaasiumile. Üldajalugu

Mait Kõiv, Linda Kaljundi, Mati Laur, Tõnu Tannberg

Ajaloo õpik gümnaasiumile. Üldajalugu

Ajaloo õpik gümnaasiumile. Üldajalugu

Mait Kõiv, Linda Kaljundi, Mati Laur, Tõnu Tannberg

КОД ТОВАРА: 01-010-40-0901
ГОД: 2015
СТРАНИЦ: 176 lk
ФОРМАТ: A4, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985221839
Цена: 22,80 €

Retsenseerinud Jaan Lahe, Inna Põltsam-Jürjo, Helena Sepp, Ülle Luisk.

Õpik on mõeldud kasutamiseks gümnaasiumi kohustusliku kursuse „Üldajalugu“ õppimisel ja õpetamisel. Ülesehituslikult lähtub õpik kronoloogilis-temaatilisest põhimõttest, st ajaloolisi probleeme käsitletakse kronoloogilist järgnevust silmas pidades. Eriti oluliseks on õpiku puhul peetud gümnaasiumi ajalooõpetuse eesmärki kujundada õpilasi, kes on suutelised kriitiliselt hindama minevikus aset leidnud sündmusi ning nägema seoseid mineviku ja tänapäeva vahel.

Lähtuvalt kursuse õppesisust jaguneb õpik kolmeks laiemaks üldpeatükiks „Vanaaeg“, „Keskaeg“ ja „Uusaeg“. Kursuse mahtu arvestavalt on igale üldpeatükile pühendatud 8-11 alapeatükki. Võrreldes varasemate „Inimene, ühiskond, kultuur“ õpikutega on peatükkides suurenenud allikmaterjali osakaal. Käsitletava teema avamine toimub läbi tekstiliste ja pildiliste allikate. Rõhku on pandud ka üldistusi võimaldavale kaardimaterjalile. Nii allikad kui põhitekst on varustatud ülesannetega, mis on abiks diskuteerimisel, arutlemisel, analüüsimisel ning seoste leidmisel peatüki üldtemaatikaga. Iga üldpeatüki lõpus on ajastust parema ülevaate saamiseks kronoloogiline skeem.

 Digiõpikuga saad tutvuda Opiqus.

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.