RUS
Музыка - гимназия
Muusikaõpik gümnaasiumile, II. 19. sajandi muusika. Eesti muusika kujunemine

Muusikaõpik gümnaasiumile, II. 19. sajandi muusika. Eesti muusika kujunemine

Igor Garšnek, Taive Särg, Anu Sepp

Muusikaõpik gümnaasiumile, II. 19. sajandi muusika. Eesti muusika kujunemine

Igor Garšnek, Taive Särg, Anu Sepp

КОД ТОВАРА: 04-013-40-0201
ГОД: 2012, 2022
СТРАНИЦ: 184 lk
ФОРМАТ: 21 x 25, pehme köide
ISBN: 9789985219065
Цена: 29,90 €

„Muusikaõpik gümnaasiumile” II on teine raamat kolmeosalisest sarjast, mis annab ülevaate muusikaloo perioodidest Euroopas ja Eestis. Raamat jätkab muusikaloo õpetamist kohalt, kus lõppes sarja I osa.

Õpiku esimene pool keskendub (rahvus)romantilisele muusikale 19. sajandi Euroopas ning Venemaal, hõlmates nii kammer-, orkestri- kui lavamuusikat. Eraldi tähelepanu pühendatakse sellistele heliloojatele nagu Schubert, Chopin, Liszt, Rossini, Verdi ja Wagner. Peale muusika tähtsamate stiilijoonte, žanrite ja vormide kirjeldamise kõneldakse õpikus nähtuste tekkepõhjustest ning antakse nende üldkultuuriline ja ajalooline kontekst.

Õpiku teine pool annab ülevaate muutustest Eesti kultuuri- ja muusikaelus 19. sajandi lõpust 20. sajandi esimese pooleni, hõlmates meie kultuuriloos olulisi „esimesi”: heliloojaid, oratooriume, oopereid, balletti jm. Rännak, mis algab regilauludest ja rahvapillidest ning kulgeb läbi rahvusliku ärkamisaja uude sajandisse, lõpeb pilguheiduga Eesti varasele sümfonismile ning Eduard Tubina loomingule.

Õpiku teemad on selgelt eristatud põhitekstideks ning huvitavaid fakte ja asjaolusid sisaldavateks lisatekstideks, sh muusikanäidete kommentaarid. Viimased edendavad õpilaste teadliku kuulamise oskust ning kirjeldavad teoste saamislugu. Iga peatüki lõpus on läbitud materjali kokkuvõttev osa ning sellele põhinevad küsimused ja ülesanded.

Sõnalist osa illustreerivad noodinäited, aga ka laulmiseks või kuulamiseks mõeldud teosed. Helinäiteid soovitame kuulata OPIQu digiõpikust. Eakohast ja eestikeelset, eri raskusastmes laulurepertuaari pakub õpiku juurde kuuluv laululisa. Õpiku lõpetab mõistete sõnastik

19. sajandil oli Euroopas pöördeliste muutuste aeg pea kõigis eluvaldkondades. Need muutused määrasid suures osas ära 20. sajandi esimese poole tehnika, teaduse, poliitilise elu ja kultuuri põhisuundumused. Eesti muusikaelu käsitlemine paralleelselt Lääne-Euroopas toimunuga võimaldab mõista meie hinnatud vanameistrite loomingulise käekirja kujunemist ning selle mõju nüüdselegi Eesti muusikale.

Õpiku on retsenseerinud Koidu Ilmjärv, Karin Lükk-Raudsepp ja Kristel Pappel, kujundanud Marek Allvee.

Noodigraafika on teinud Villu Vihermäe.

Digiõpikuga saad tutvuda Opiqus.

Õppekomplekti kuulub töövihik (GTR), mille ülesanded stimuleerivad iseseisvat mõtlemist ja arutlusoskust.

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
В Таллиннском представительстве розничная продажа не производится.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:
Для учителей и студентов представительство открыто по понедельникам с 14.00 до 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Частных лиц просим совершать покупки в интернет-магазине Avita.