RUS
Matemaatika - Gümnaasium
Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, III osa. Funktsioonid. Arvjadad. Eksponent- ja logaritmfunktsioon

Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, III osa. Funktsioonid. Arvjadad. Eksponent- ja logaritmfunktsioon

Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais

Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, III osa. Funktsioonid. Arvjadad. Eksponent- ja logaritmfunktsioon

Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, III osa. Funktsioonid. Arvjadad. Eksponent- ja logaritmfunktsioon

Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais

КОД ТОВАРА: 01-009-40-0203
ГОД: 2018, 2020
СТРАНИЦ: 184 lk
ФОРМАТ: 17 x 24, pehme köide
ISBN: 9789985222386
Цена: 29,30 €

III osa teemad (11. klass): Funktsioonid ja arvjadad. Eksponent- ja logaritmfunktsioon

Lai matemaatika ja kitsas matemaatika erinevad nii sisu kui ka käsitluslaadi poolest. Laias matemaatikas käsitletakse mõisteid ja meetodeid, mida on vaja matemaatikateaduse olemusest arusaamiseks. Erinevalt laiast matemaatikast ei ole kitsa matemaatika õppe põhiülesanne mitte matemaatika kui teadusharu enese tundmaõppimine, vaid peamine on matemaatika rakenduste vaatlemine inimest ümbritseva maailma teaduspõhiseks kirjeldamiseks ning elus toimetuleku tagamiseks. Selleks vajalik keskkond luuakse matemaatika mõistete, sümbolite, omaduste ja seoste, reeglite ja protseduuride käsitlemise ning intuitsioonil ja loogilisel arutelul põhinevate mõttekäikude esitamise kaudu. Nii kitsas kui ka lai matemaatika annab õppijale vahendid ja oskused rakendada teistes õppeainetes vajalikke matemaatilisi meetodeid. Laia matemaatika kava ei rahulda matemaatika süvaõppe vajadusi. Matemaatikast enam huvituvatel õpilastel on võimalik kasutada valikainete õpiaega, üleriigilisi süvaõppevorme ja individuaalõpet. Ainekavas esitatud valikkursusi võib lisada nii kitsale kui ka laiale matemaatikale. Kitsale matemaatikale võib valikkursustena lisada ka laia matemaatika kursusi. Kitsa matemaatika järgi õppinud õpilastel on soovi korral võimalik üle minna laiale matemaatikale ja laia matemaatika järgi õppinud õpilastel kitsale matemaatikale. Ülemineku tingimused sätestab kool oma õppekavas.

Laia matemaatika läbimine võimaldab jätkata õpinguid aladel, kus matemaatikal on oluline tähtsus ja seda õpetatakse iseseisva ainena.

Õpikut on retsenseerinud Hele Kiisel ja Aleksander Monakov.

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9.00 - 17.00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.