RUS
Ajalugu - II kooliaste
Ajaloo õpik 5. klassile. Eesti inimesed ajas

Ajaloo õpik 5. klassile. Eesti inimesed ajas

Milvi Martina Piir

Ajaloo õpik 5. klassile. Eesti inimesed ajas

Milvi Martina Piir

КОД ТОВАРА: 01-010-05-0701
ГОД: 2020
СТРАНИЦ: 164 lk
ФОРМАТ: 21 x 25, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985222874
Цена: 23,60 €

Õpikut on retsenseerinud Linda Kaljundi ja Heiki Haljasorg.

5. klassi uus ajalooõpik „Eesti inimesed ajas” on üles ehitatud ajaloo eksemplaarsele kujutamisviisile. Meetod on õpetajatele tuttav 2008. aastal ilmunud õpikust „Inimesed ajas”, mis kujutab endast pilguheitu üldajaloole. Kuna 5. klassi ajalookursuse ainekava jätab ainesisu osas küllaltki vabad käed, siis peaks „Eesti inimesed ajas” pakkuma huvi esmajoones neile õpetajatele, kes eelistaksid 5. klassis keskenduda Eesti ajaloole ja seda poole väiksema tunnimahuga.

Õpiku üldine ülesehitus jaguneb kaheks. Viis esimest peatükki tutvustavad ajalooteaduse olemust ja arengut, ajaloo allikaid, ajaarvamist ja ajatelge, arheoloogiat, arhiive ja muuseume. Kollegiaalse lugupidamisavaldusena on teemadesse põimitud rida eri põlvkondade Eesti ajaloolasi, kelle töö on ajalooteadust suunanud ja edendanud. Ülejäänud peatükid käsitlevad Eesti ajalugu alates inimasustuse tekkimisest kuni 21. sajandi alguseni. Iga peatüki teemat ilmestavad näited konkreetsetest ajaloolistest isikutest.

Õpikuna on „Eesti inimesed ajas” kirjutatud eelkõige õpilaste jaoks – iseseisvaks lugemiseks, järelemõtlemiseks, arupidamiseks. 11-12-aastaste laste subjektiivse ajataju areng võimaldab ajalooliste sündmuste hoomamist konkreetsuse, samastumise ja isikliku suhestumise pinnalt. Olulist rolli mängivad ka emotsioonid, empaatia, mänguline kaasaelamine ja fantaasia. On õpetajapoolse tagasisidestamise küsimus, et need ei väljuks ajaloolise võimalikkuse piiridest.

Eelnevast lähtudes püüab „Eesti inimesed ajas” pakkuda võimalikult värvikat galeriid ajaloolistest olukordadest ja ajastuomastest elulaadidest, mille iseloomulikud jooned ilmnevad eeskätt konkreetsete inimsaatuste kaudu. Mitmekesisust silmas pidades on õpikus tutvustatavate ajalooliste isikute seas esindatud eri soo-, rahvus- ja vanusegrupid, erinevate elukutsete esindajad ning sotsiaalsed ja hariduslikud staatused.

On ajalooteaduse elementaartõde, et minevikus toimunu omandab tähenduse ja seeläbi tähtsuse olevikus – tõlgendavas, suhestuvas ja küsimusi esitavas inimmeeles. Ajaloo loomuomane minevikkusuunatus kohtub siin kasvatusliku fookusega, mille eesmärgid ja taotlused asuvad tänases päevas. Käesolevas õpikus on püütud hoiduda mütologiseeritud ohvri-, erilisuse vms pateetikast ning alternatiive tõrjuvatest eelhoiakutest. Selle asemel soovib „Eesti inimesed ajas” rõhutada inimese kasvamisväärtusi, osutades, et peale teadmiste, vabaduste ja jõukuse on ajaloolise protsessi käigus suurenenud ka inimestevaheline respekt, mõistmis- ja empaatiavõime. Sellelt väärtuskasvatuslikult lähtekohalt omandavad praktilise tähenduse õppekava üldosas oluliseks peetud väärtused nagu ausus, õiglus, koostöö jne, ja nende tegelik rakendamine ajaloo ainekavas.

 

Sisukord:

MIS ON AJALUGU

1. Ajalugu on põnev ja kasulik. Ajaloolane Villem Reiman. Ajalooõpetaja Emma Asson

2. Aja mõõtmine. Kalendrite koostaja Mats Tõnisson

3. Ajalooallikad. Ajaloolased Paul Johansen ja Ea Jansen

4. Arheoloogia. Arheoloogid Harri Moora ja Vilma Trummal

5. Arhiivid ja muuseumid. Arhivaar Vello Helk. Rahvakunstiteadlane Helmi Neggo

ESIAEG

6. Eelajalooline Eesti. Valma mees ja naine

7. Muinas-Eesti. Salme viikingisõdalased. Kukruse emand

KESKAEG

8. Võitlus rüütlitega. Kroonikakirjutaja Henrik. Sõjapealik Lembitu

9. Elu rüütlilinnuses. Emme ja Viliemes. Lode rüütlisuguvõsa

10. Elu kaubalinnas. Kaupmees Hans Bower. Kunstnik Michel Sittow

UUSAEG

11. Rasked ajad Liivimaal. Kroonik Balthasar Russow. Rahalaenaja emand Brigitta. Sõjamees Ohtra Jürgen

12. Haridus ja mõtteviis Rootsi võimu all. Kooliõpetajad Forselius ja Ignatsi Jaak. Talunaine Piperi Elsa

13. Vene tsaaririigi koosseisus. Vene vanausulised Eestis. Rahvavalgustaja August Wilhelm Hupel

14. Elu mõisas. Palmse mõisnikud von der Pahlenid. Maalikunstnik Julie Wilhelmine Hagen-Schwarz

15. Elu talus. Kuivsaapa vabatalu. Taluperemees Mats Erdell

16. Rahvuslik ärkamine. Perekond Jannsenid. Koolijuhatajad Lilli Suburg ja Hugo Treffner

17. Moodne ühiskond. Lutheri mööblivabrik. Ettevõtja Hella Wuolijoki

LÄHIAJALUGU

18. Eesti Vabariigi loomine. Riigijuht Konstantin Päts. Ühiskonnategelane Mari Raamot

19. Elu Eesti Vabariigis. Poliitik Marie Reisik. Arstiteadlane Ludvig Puusepp

20. Teine maailmasõda. Luuraja Leen Kullman. Metsavend Ants Kaljurand

21. Okupeeritud Eesti. Sportlane Heino Lipp. Pianist Käbi Laretei

22. Elu Nõukogude Eestis. Kultuuriteadlane Juri Lotman. Kunstnik Siima Škop

23. Eesti taasiseseisvumine. President Lennart Meri. Kirjanik Ene Mihkelson

24. Eesti kaasaja maailmas. Õigusteadlane Ülle Madise. Helilooja Arvo Pärt

Digiõpikuga saad tutvuda Opiqus.

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.