RUS
Matemaatika - I kooliaste
Matemaatika õpik 3. klassile, I osa

Matemaatika õpik 3. klassile, I osa

Malle Saks, Tiina Lõhmus

Matemaatika õpik 3. klassile, I osa

Malle Saks, Tiina Lõhmus

КОД ТОВАРА: 01-009-03-0901
ГОД: 2013, 2023
СТРАНИЦ: 120 lk
ФОРМАТ: 17 x 24, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985224182
Цена: 17,80 €

3. klassi matemaatikas leiavad kajastamist järgmised teemad: arvutamine 10 000 piires, korrutustabel, arvavaldis, tehete järjekord, jagamine ühekohalise arvuga 100 piires, murrud ½, 1/3, ¼, 1/5 , pikkusühikud, massiühikud, ajaühikud, tehted nimega arvudega, ühe- ja kahetehtelised tekstülesanded, geomeetrilised kujundid.

Õpiku koostamisel on järgitud samu põhimõtteid, mis 2. klassi tööraamatu puhul. Ülesanded on seostatud reaalse eluga, et säiliks õpilaste huvi matemaatika vastu. Olulisel kohal on õppeainetevaheline integratsioon. Ülesandeid lahendades saab õpilane uusi teadmisi ka muudest valdkondadest peale matemaatika. Näiteks õpitakse numbrit ja arvu Vana-Egiptuse näitel, kahekohaliste arvude liitmist ja lahutamist salakirjade kaudu, räägitakse pärimusest ja mõõdetakse Eestimaa teid, korrutatakse ja jagatakse kõndides ringi pealinnas  või jalutades mereremuuseumis.

Ülesanded on erineva raskusastmega, arendamaks õpilaste arvutusoskust ja loogilist mõtlemist. Ülesannete valik on mitmekesine. Õpikus leidub nii diagramme, tabeleid kui ka pilte ja jooniseid, millelt laps peab oskama andmeid lugeda. Tekstülesannete kaudu saab arendada õpilaste funktsionaalset lugemisoskust, mõtlemis- ja arutlemisoskust. Uuendatud versioonis on oluliselt täiendatud probleemide lahendamise osa. Õpikus on ülesandeid nii rühmatöödeks kui ka individuaalseks tööks.

Õpikut on retsenseerinud Kalju Kaasik, Ülle Liivaoja.

Õpikut täiendab Malle Saksa ja Tiina Lõhmuse koostatud kaheosaline töövihik, mis järgib õpiku põhimõteid. Nii õpik kui töövihik on värvilised ja sisaldavad ka matemaatilisi mänge.

Kontrolltööde ja tunnikontrollide kogumike tööd ühtivad nii järjekorra kui ka sisu poolest õpiku teemadega. Kontrolltööde kogumikus on 10 tööd ja suur aastalõputöö kahes variandis, tunnikontrollide kogumikust leiab 44 tööd kahes variandis.

Õpetajamaterjal (töökavad, tundide ülesehitus, helifailid, videod, animatsioonid ja skeemid) asub e-tunnis.

Veebiõppekeskkonnas Opiq on digiõpik, kus iga teema järel on kaks kordamistundi. Õpetajale mõeldud ülesandekogus on veebis täidetavad hindelised tööd on kahes variandis (A ja B). Tunnikontrollid on vastava peatüki juures jooksvalt samuti ülesandekogus.

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.