EST
Muusika - II kooliaste
Muusikaõpik 5. klassile

Muusikaõpik 5. klassile

Heli Roos

Muusikaõpik 5. klassile

Heli Roos

TOOTEKOOD: 01-013-05-0301
AASTA: 2010
LEHEKÜLGI: 176 lk
FORMAAT: 21 x 25, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985215548

5. klassi muusikaõpik tugineb nooremates klassides õpitule ning jätkab ja süvendab muusikamaailma käsitlemist. Õpiku põhirõhk on lapse muusikaliste baasoskuste kinnistamisel iseseisva musitseerimise kaudu.

Rikkaliku lauluvara koostamisel on tähelepanu pööratud nii hääle arendamisele, relatiivse noodilugemisoskuse arendamisele, laulude mitmekülgsusele kui ka varem omandatud muusikaliste oskuste kinnistamisele. Õpik pakub võimalusi ka mitmehäälsuse harjutamiseks.

Esimese poolaasta läbivaks teemaks õpikus on muusika väljendusvahendid. Pasliku lauluvara ja muusikanäidete kaudu kinnistuvad või saavad selgeks tempo ja rütmid, pide- ja sidekaar, erinevad meloodiatüübid, dünaamika, aga ka harmoonia ja tämber kui peamised muusikat „värvivad“ väljendusvahendid.

Õpiku teine pool keskendub ühelt poolt muusika esitajatele (koor, orkester, dirigent) ning 4. klassis õpitu kinnistamisele, teiselt poolt aga Eesti rahvamuusikale, kulgedes regilaulude ja uuema rahvalaulu juurest rahvaliku autorilauluni. Juttu tuleb laulupidudest ning meie rahvatantsu traditsioonide kujunemisest ja säilitamisest.

Muusikateoorias antakse ühe võtmemärgiga helistike õpetus ning helistike õppimist toetab muusikateooria põhivara õpiku lisas. Viimases korratakse mh duuri ja molli valemit ning klaviatuuri ja tähtnimetusi. Õpikut täiendab õppekavaväline lisateema Eesti heliloojate lastemuusikalidest.

Peale eakohase lauluvara leiab õpikust mitmesuguseid rütmimänge ja ostinato’sid nii keha- kui ka rütmipillidele, samuti plokkflöödi ning kuuekeelse väikekandle järgmised mänguvõtted. Õpiku lõpetab laululisa ning muusikasõnastik.

2022. aastast täiendab muusikaõpetuse paberõpikut Opiqu keskkonnas põhjalikult uuenenud digiõpik, kus sees õpitu kinnistamist toetavad automaatkontrollitavad ülesanded ja teemadega haakuvad animatsioonid. Õpitut ilmestavad kvaliteetsed helinäited kõikidest muusikaloo epohhidest ning Allan Kasuki salvestatud laulud ja fonogrammid iseseisvaks kuulamiseks ning kaasalaulmiseks. Rikkalikus lauluvaras orienteerumist hõlbustab laulude tähestikuline lingikogu digiõpiku lõpus.

Õpiku on retsenseerinud Monika Pullerits, Katrin Raamat, Koidu Ilmjärv, illustreerinud Catherine Zarip, kujundanud Piia Maiste.

Noodigraafika on teinud Ene-Reet Ehala, Malle Värk.

Õpiku juurde kuulub töövihik, mis lisaks õpitu kinnistamisele aitab siduda muusikat teiste õppeainetega ning pakub ka improvisatsioonilisi ja loomingulisi ülesandeid alates rütmilotost ja pillisaadete loomisest kuni regilaulu kirjutamiseni.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".